Innovatieteam-test

Ben je benieuwd hoe jouw project ervoorstaat? De innovatieteam-test geeft je een eerste indruk, gebaseerd op:

  • ruim 20 jaar ervaring met het opzetten van succesvolle teams en samenwerkingsverbanden
  • een unieke combinatie van modellen uit de Bedrijfskunde, Psychologie en Conflicthantering

Aan het eind van de test ontvang je gelijk een eerste conclusie. Als bonus ontvang je regelmatig tips en prikkels voor vernieuwingen in jouw bedrijf.

Wil je de testresultaten persoonlijke nabespreken? Neem dan gerust contact op!

Bekijk hieronder de video met een bericht van Lynn Coleman.

Vraag 1 - Is innovatie nieuw voor jouw organisatie?

Innoveren of vernieuwen vraagt een andere aanpak van je organisatie. Weet je hoe?

Vul de vragen in en ontdek de handige tips van Skyhook Projects voor projecten!  De eerste vraag: is innovatie nieuw voor jouw organisatie?

Ja
Nee, veel ervaring
Nee, enige ervaring

Vraag 2 - Ben je bekend met de eisen die innovatie stelt aan je team?

Ondersteunt de projectmanager het innovatief vermogen van het team? Wat is het innovatief vermogen van de teamleden? Innovatieprojecten stellen extra eisen aan teamleden. Alles samen zijn de ingredienten voor een geslaagd project. 

Skyhook vertelt je hierover graag meer. In deze vragenlijst ontdek je de eerste criteria. Een tweede vraag: weet je welke eisen innovatie stelt aan een organisatie?

Ja
Nee

Vraag 3 - Ben je bekend met de eisen die innovatie stelt aan een projectmanager?

Mag het team de projectleider verrassen? Heerst er veel discussie in een team en, zo ja, is dat erg?

Innovatieprojecten zijn gebaat bij een zorgvuldige samenstelling en opstart. Skyhook Projects adviseert teams bij deze belangrijke stappen. Ben je bekend met de eisen die innovatie stelt aan de projectleider?

Ja
Gedeeltelijk
Nee

Vraag 4 -

Wil je ook nuttige tips ontvangen voor jouw project? Vergeet dan niet om je email-adres in te voeren. Je email adres wordt alleen voor deze test gebruikt. 
Vraag 5 - In welke fase bevindt het project zich?

Geef de globale fase van het project aan, die het beste past. Bij de overgang tussen fasen geef je aan waar je nu het meeste aandacht op richt.

Je mag maximaal 1 antwoord invullen.

Voorbereiding/opdrachtformulering
Planning/ontwerp
Uitvoering/implementatie
Afronding en evaluatie, nazorg

Vraag 6 - Wat zijn je verwachtingen t.o.v het project?

Deze vraag gaat om je eigen inschatting van de situatie. Deze test gaat ervanuit dat je een goed beeld hebt van het project. 

Je mag maximaal 1 antwoord invullen. Geef het antwoord dat jouw inschatting het beste weergeeft.

Ruim haalbaar binnen budget
Net haalbaar binnen budget
Haalbaar met aanpassingen
Niet haalbaar
Niet bekend

Vraag 7 - Hoe vaak is het project al opgestart?

Sommige projecten worden meerdere keren opgestart bijvoorbeeld na een tijdelijke opschorting. Het is ook mogelijk dat een project nog niet formeel is opgestart, terwjil er wel al voorbereidingen getroffen worden (kies dan 0 keer). 

Je mag maximaal 1 antwoord invullen.

0 keer
1 keer
2 keer
3+ keer

Vraag 8 - Hoe zou je de aanleiding voor het project typeren?

Vul hier 2 antwoorden in, één over de opdrachtgever en één over de aanleiding voor het project. Geef je eigen inschatting

Idee komt van huidige opdrachtgever
Idee komt van vorige opdrachtgever
---
Project is een moetje eg wetgeving
Project is zowel nuttig als nodig
Project is 'nice to have' (nuttig, niet nodig)
Aanleiding voor project ligt in politieke/persoonlijke sfeer

Vraag 9 - Welke percentage vacatures is er op dit moment?

Geef een inschatting van de percentage vacatures op dit moment t.o.v. het aantal benodidge teamleden (fulltime) op dit moment.

Je mag maximaal 1 antwoord invullen. Het gaat hier om een inschatting van de actuele situatie.

0-10%
10-25%
25-50%
50%+

Vraag 10 - Hoe divers is de samenstelling van het project?

De cijfers geven aan hoeveel verschillende culturen vertegenwoordigd zijn binnen het team. Cultuur betekent een groepseigen kijk op de wereld. M en V tellen als 2. Denk ook aan verschillen in nationaliteit, stad/dorp enz. Het gaat om je eigen inschatting van de verschillen.

Je mag maximaal 1 antwoord invullen.

1
2
3+

Vraag 11 - Vindt er een kick-off plaats in het project?

Een kick off is een gezamenlijke teambijeenkomst om een project op te starten. Een teamanalyse betekent dat de teamleden en de teamsamenstelling onder de loep worden genomen om na te gaan om het team goed aansluit bij het beoogde doel.  

Je mag maximaal 1 antwoord invullen.

Ja, heeft al plaatsgevonden met teamanalyse
Ja, heeft al plaatsgevonden zonder teamanalyse
De kick off moet nog plaatsvinden
Nee

Vraag 12 - Hoe verlopen teamoverleggen OP DIT MOMENT?

Geef de omschrijving aan die het beste past bij de teamoverleggen op dit moment. Het gaat alleen om de actuele situatie.

Je mag maximaal 1 antwoord invullen. Het gaat om je eigen inschatting van de huidige situatie.

Stroef, veel inhoudelijke onenigheid
Stroef, veel persoonlijke onenigheid
Er wordt weinig besproken
Er wordt veel besproken
Er is veel afwezigheid
Er zijn nog geen teamoverleggen

Vraag 13 - Is er een bepaalde techniek, methodiek of concept dat belangrijk is voor het project?

Geef je eigen indruk.  Het gaat hier om een centrale techniek  of concept voor het project. Bijvoorbeeld, als een organisatie voor het eerst marketing wil bedrijven met sociale media, is de techniek essentieel.

Je mag maximaal 1 antwoord invullen.

Nee
Ja, enigszins belangrijk
Ja, belangrijk
Ja, essentieel

Vraag 14 - Hoe bekend is deze techniek, methodiek of dit concept?

Geef je inschatting van hoe bekend een eventueel techniek of concept is binnen het project.

Je mag maximaal 1 antwoord invullen.

Bekend bij (bijna) alle betrokkenen
Bekend
Weinig bekend
Totaal niet bekend
Techniek/methodiek/concept is niet belangrijk voor dit project

Vraag 15 - Welke projectmanagementtools en -methodieken zijn daadwerkelijk in gebruik?

Geef aan welke projectmanagementtools- en methodieken daadwerkelijk in gebruik zijn binnen het project of gebruikt gaan worden. 

Voor deze vraag mag je meerdere antwoorden geven.

Als je geen tools gebruikt sla dan deze vraag over. Druk in dat geval gelijk op ´Volgende stap´.

Planningstool
Presentatietool
Spreadsheet of financieel beheersysteem
Agendabeheer
Documentenbeheer
Projectmanagementmethodiek

Vraag 16 - Hoe zijn de karakters in het team?

Geef je eigen inschatting van de karakters in het team.

Je mag maximaal 1 antwoord invullen.

Uitsluitend positief ingesteld
Overwegend positief ingesteld
Overwegend negatief ingesteld
Team is nog niet gevormd
Kan ik niet goed inschatten

Lynn Coleman
Tel. 0591 76 40 14 | Mob. 06 547 107 95

Postbus 2011 | 7801 CA Emmen
Hesselterbrink 122 | 7812 EC Emmen
Anders samenwerken:

Binnenkort een plan nodig, maar mijn scherm geeft geen krimp.

Doe de test